Notes d'actualitat

Fem el nostre celler al penedès més sostenible

Aconseguir un celler encara més sostenible. Aquest és un dels objectius de futur pels quals a Cellers Avgvstvs Forvm continuem treballant sense descans, i que ha permès ara la posada en marxa d’un nou servei a les instal·lacions del nostre celler al Penedès. Després de la inversió realitzada recentment en la instal·lació de plaques solars a la finca del Vendrell, fem un nou pas endavant en la cura del medi ambient i del paisatge amb l’estrena d’una depuradora que ens permet tractar la totalitat de les aigües residuals que generem.

Amb aquesta nova instal·lació, apostem per un sistema de control de les nostres aigües residuals a través d’un sistema de depuració biològica, que funciona gràcies als fangs activats de les aigües. Al mateix temps, la depuradora ens permet també reutilitzar les aigües ja tractades per al reg, de forma que podem reaprofitar aquest recurs per regar les vinyes amb què produïm els nostres vins del Penedès i vinagres gourmet.

El paisatge i el respecte per l’ecosistema mediterrani són una part important de l’ADN del nostre celler al Penedès, pel que aquesta petita passa ens permet també aprofundir en la nostra filosofia de respecte a la terra i a la natura. Aconseguint tractar la totalitat de les aigües residuals, així com el seu reaprofitament, aconseguim reduir la petjada ecològica del celler al Vendrell, i donar encara més força al missatge de protecció i passió pel paisatge que volem oferir amb els nostres productes.

Un sistema seqüencial per tractar les aigües del celler

La nova depuradora compta amb un equip compacte que permet tractar les aigües residuals amb un elevat rendiment de depuració. Per una banda, s’ha instal·lat un pou de bombament per a la gestió de les aigües brutes que es generin al celler del Penedès. Tot seguit, les aigües passen per un tamís rotatiu on se separa el sòlid (que derivem a un gestor privat de residus) i les aigües, que passen diferents etapes de tractament en un mateix equip de la nova depuradora seqüencial.

Dins del compartiment de depuració, les aigües passen per les fases d’ompliment, reacció (per eliminar la matèria orgànica i nutrients que es troben a les aigües brutes), sedimentació i buidatge. El resultat que obtenim de tot aquest procés són les aigües tractades ja aptes per al seu ús per al reg.

Descobreix més sobre l’aposta d’Avgvstvs Forvm per la sostenibilitat i el respecte al paisatge mediterrani al nostre celler del Penedès